AHEER BHAIRAVA


Reference: Chapter A, Ragopedia, volume 1, exotic scales of North India by S. D. Batish and Ashwin Batish

[Aheer Bhairava raga notation]


Doha
Re Ni Komal sweet Swara, Ma Sa Vaadi Samvaad
mode of Bhairava play Rasik, Aheer Bhairava Raaga